top of page

Ομιλία στη Βουλή

Ομιλία στη Βουλή για την ενίσχυση της εργασίας και την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
"Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.


Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.


Παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επιτροπές για το σχέδιο νόμου που ψηφίζεται σήμερα. Και τις παρακολούθησα όχι μόνο ως βουλευτής αλλά κυρίως μέσα από τα βιώματα που έχω όλα τα προηγούμενα χρόνια ως εργαζόμενη και ως εργοδότρια.


Το παρόν νομοσχέδιο διαμορφώνει ένα νέο εργασιακό τοπίο, και το πετυχαίνει αυτό μέσα από την ενίσχυση της εργασίας, την αύξηση της απασχόλησης με διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και των βιώσιμων και δίκαια αμειβόμενων θέσεων εργασίας, τη θέσπιση νέων προστατευτικών κανόνων για τους εργαζόμενους, την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καθώς όμως και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.


Όπως λογικά γνωρίζετε ήδη, τα πρώτα 18 άρθρα του σχεδίου νόμου είμαστε υποχρεωμένοι ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα ψηφίσουμε και να τα εφαρμόσουμε, καθώς αποτελούν ευρωπαϊκή Οδηγία. Πέρα όμως από το γεγονός της υποχρεωτικότητας, κάθε εναρμόνιση της χώρας μας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνουμε μία χώρα πιο ανταγωνιστική που θα λειτουργεί προστατευτικά τόσο υπέρ των εργαζομένων όσο και των συνεπών επιχειρήσεων.


Η γενιά μου φεύγει στο εξωτερικό για να βρει καλύτερες συνθήκες εργασίας και σήμερα είμαστε σε θέση με αυτό το σχέδιο νόμου να προτείνουμε λύσεις που θα κάνουν το εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα πιο ελκυστικό. Οι διατάξεις που προτείνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σήμερα, έχουν ληφθεί υπόψη και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ θετικά αποτελέσματα, Ειδικότερα, έχουν μελετηθεί πράξεις ενσωμάτωσης άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Κύπρου, της Μάλτας και της Ολλανδίας, χώρες που αποτελούν εργασιακό πόλο έλξης για νέους της χώρας μας.


Επιτρέψτε μου λοιπόν να εστιάσω σε κάποιες από τις βασικότερες αλλαγές του νομοσχεδίου:


Η πρώτη αλλαγή είναι ότι περιορίζεται η δοκιμαστική περίοδος ενός εργαζομένου στους έξι μήνες από δώδεκα που ήταν έως σήμερα, προστατεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τους εργαζόμενους, ειδικά τους νεότερους που εισέρχονται για πρώτη φορά στον επαγγελματικό στίβο, περιορίζοντας τα φαινόμενα εργοδοτών που κάνουν κατάχρηση των επάλληλων δοκιμαστικών συμβάσεων. Παράλληλα, είναι πλέον υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει κατάρτιση στον εργαζόμενο για την εκτέλεση της συμφωνηθείσας εργασίας, εάν είναι απαραίτητη, και η κατάρτιση αυτή παρέχεται δωρεάν στον εργαζόμενο, προσμετράται ως χρόνος εργασίας και λαμβάνει χώρα εντός του συμβατικού ωραρίου.


Η δεύτερη αλλαγή αφορά την ενίσχυση της υποχρέωσης του εργοδότη να παρέχει σαφή και συγκεκριμένη πληροφόρηση στον εργαζόμενο σχετικά με τους όρους της εργασίας του. Με βάση λοιπόν τις νέες υποχρεώσεις των εργοδοτών να ενημερώνουν έγκαιρα για τους όρους της σύμβασης εργασίας, οι εργαζόμενοι προστατεύονται από αυθαιρεσίες ως το προς τους όρους εργασίας και ιδίως το ωράριο και τις βάρδιες. Οι ρυθμίσεις αυτές συνοδεύονται και από μια σειρά ενσωματώσεων των προβλέψεων της ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία από αυθαίρετες απολύσεις και συνολικότερα δυσμενείς μεταβολές της εργασιακής συνθήκης, οι οποίες θεωρούνται άκυρες σε δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζομένου ή εκδικητικότητα λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, πολιτικών φρονημάτων, θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενετήσιου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, αναπηρίας και συμμετοχής ή μη σε συνδικαλιστική οργάνωση.


Η τρίτη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα εργασίας σε περισσότερους από έναν εργοδότη. Αυτό προκύπτει από την ενσωμάτωση της σχετικής πρόβλεψης της ευρωπαϊκής οδηγίας που ουσιαστικά ξεκαθαρίζει ότι δεν έχουν δικαίωμα οι εργοδότες να απαγορεύουν την απασχόληση εργαζομένων τους και σε άλλους εργοδότες. Αν και ακούστηκαν πολλές απόψεις και παρερμηνείες του συγκεκριμένου άρθρου, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψιν μας την υφιστάμενη πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, που αφήνει εκτεθειμένους τους εργαζόμενους στη μαύρη εργασία, και κυρίως τους νέους, όταν επιθυμούν να εργαστούν σε δεύτερη δουλειά. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι με τον συγκεκριμένο νόμο αποσαφηνίζεται ότι η δυνατότητα απασχόλησης σε περισσότερους εργοδότες ΔΕΝ μπορεί να παραβιάζει τις γενικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας για 11 τουλάχιστον ώρες ανάπαυσης ανά 24ωρο!


Η τέταρτη μεγάλη αλλαγή αφορά τις συμβάσεις κατά παραγγελία. Έτσι περιγράφεται αυτό που σε άλλες χώρες συχνά αναφέρεται ως συμβάσεις «μηδενικού χρόνου», δηλαδή συμβάσεις στις οποίες ο εργαζόμενος προσφέρει τη διαθεσιμότητά του να εργαστεί, χωρίς να είναι προκαθορισμένη η διάρκεια της εργασίας του ή το εάν τελικά θα εργαστεί. Ουσιαστικά, η σχετική ρύθμιση του νομοσχεδίου, είναι η πρώτη που κατοχυρώνει πλήρως τη δυνατότητα τέτοιων συμβάσεων, και στην ουσία προσπαθεί να δώσει κάποιες εγγυήσεις ότι δεν θα είναι όντως συμβάσεις μηδενικών ωρών. Αυτό γίνεται με την υποχρέωση συμφωνίας για τον ελάχιστο αριθμό ωρών εργασίας, ενός προκαθορισμένου πλαισίου αναφοράς ημερών και ωρών εργασίας, έγκαιρης ειδοποίησης τουλάχιστον 24 ώρες πριν και αποζημίωσης του εργαζόμενου σε περίπτωση που τελικά ακυρωθεί τελευταία στιγμή η αρχική ανάθεση.

Συμπληρωματικά, πρωτοβουλίες όπως η καθιέρωση της ψηφιακής πλατφόρμας «REBRAIN GREECE» και οι οποίες συμβαδίζουν με αντίστοιχες, καινοτόμες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Harnessing Talent Platform μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες ευκαιρίες σε εργαζόμενους και εργοδότες και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της δημογραφικής αλλαγής, οι προκλήσεις που συνδέονται με τη μείωση των πληθυσμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και η διαρροή εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα παραπάνω σημεία είναι μόνο κάποια από τους στόχους του νομοσχεδίου για τους οποίους είμαι αισιόδοξη ότι θα φέρει μια θετική αλλαγή στην εργασία και σας καλώ να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο.


Σας ευχαριστώ πολύ."

Comments


bottom of page